Nejdřív soused
Nejdřív soused
Nejdřív soused
Nejdřív soused
tel.: 724 544 799

účet: 2702005825 /2010
Nejdřív soused, z.ú. IČ: 10971866
zápis 24.6.2021 u MS v Praze, zn. U 976
sídlo: Dobrovského 173, 252 63 Roztoky
předseda správní rady: Mgr. Jiří Švejnoha
členové: Mgr. Jan Bartoš, Marie Dvořáková
ředitel: Vojtěch Sedláček
dat. schr.: pr2a3ks
May 2023